fbpx

Čo robíme?

Pracovná zdravotná služba – PZS

Zdravie zamestnancov, preventívne prehliadky, HACCP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, audit a dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi – OPP

Projekt požiarnej ochrany, revízia požiarnotechnických zariadení

Zabezpečíme pre vás aj ďalšie služby

Vypracovanie HACCP poriadkov

Prevádzkové poriadky, sanačné poriadky, dokumentáciu pre uvedenie priestorov do prevádzky

Vypracovanie prevádzkových poriadkov PZS

Posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre faktory práce ako hluk, bremená, teplo-chlad a iné

Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

Zabezpečíme vstupné, periodické či výstupné lekárske prehliadky vašich zamestnancov vo vzťahu k práci

Meranie faktorov prostredia

Vykonávame certifikované merania faktorov ako hluk, osvetlenie, vibrácie a ďalšie

Uvedenie priestorov do prevádzky

Zabezpečíme podanie žiadosti na RÚVZ a postaráme sa o všetku potrebnú dokumentáciu

Revízie hasiacich prístrojov

Zrevidujeme funkčnosť požiarnych a iných zariadení ako hasiace prístroje, hydranty a iné

Havarijné stavy a návrh opatrení

Mali ste na prevádzke haváriu? Zistíme, či priestory vyhovujú a navrhneme opatrenia

Školenia pre zamestnancov

Školíme zamestnancov na BOZP, OPP, kurzy 1. pomoci, obsluha VZV a mnoho ďalších kurzov

Hygis sa odlišuje od iných firiem

rokov skúseností

%

záruka spoľahlivosti

a viac spokojných klientov

a viac úspešných školení

najnovšie články z blogu

Zriadenie zdravotníckeho zariadenia – postup

Otvárate zdravotnícke zariadenie?Osobitným typom podnikania je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Takéto podnikanie si vyžaduje splnenie...

Pitný réžim na pracovisku

Dodržiavanie správneho pitného režimu je životne dôležité nielen pre zdravie a pohodu jednotlivca, ale aj pre optimalizáciu produktivity a...

Cvičný požiarny poplach a pravidelná protipožiarna kontrola

Vznik požiaru v priestoroch budov vždy predstavuje veľké riziko. Najmä pre zamestnancov a ľudí nachádzajúcich sa v interiéri. Znalosť procesu...

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2022 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym...

Kategorizácia práce podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z

Čo je kategorizácia práce?Podľa charakteru rizikových faktorov práce a pracovného prostredia, v ktorom sa pracovníci nachádzajú a priamo ovplyvňuje...

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Napíšte nám Vašu požiadavku cez formulár 

15 + 12 =