Elektronické hlásenie – do kedy podať?

Všetci zamestnávatelia majú povinnosť najneskôr do 30.6.2019 nahlásiť zaslaním elektronického formulára Úradu verejného zdravotníctva počty zamestnancov zaradených do 2. kategórie práce čo predstavuje miernu záťaž.

Kto má povinnosť podávať elektronické hlásenie?

Sú to všetky právnické subjekty a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú niekoho v zamestnaneckom pomere. Zákon nerozlišuje typ pracovného pomeru a tým pádom sa vzťahuje na trvalý pracovný pomer, skrátený úväzok či dohodu o vykonaní práce. Hlásia sa iba zamestnanci zaradení do 2. kategórie prác z hľadiska pracovných rizík.

 Ako viem v ktorej kategórií sú zaradení moji zamestnanci?

Do ktorej kategórie sú vaši zamestnanci zaradení určuje pracovná zdravotná služba. Aby bolo zaradenie opodstatnené, musí byť o zaradení zamestnancov do 2. kategórie prác vypracovaný posudok o riziku. Tento dokument tiež vypracuje pracovná zdravotná služba.

 

Pracovnú zdravotnú službu mi zabezpečuje bezpečnostný technik. Stačí to?

Od Novembra 2017 už pracovnú zdravotnú službu nemôžu vykonávať bezpečnostní technici, ale výhradne pracovná zdravotná služba. Mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu je povinný každý zamestnávateľ, tak ako v prípade povinnosti elektronického hlásenia kategórie 2 na základe zákona 355/2007 Z.z.

 

Ako správne vypĺňať elektronické hlásenie?

Ako správne vypĺňať elektronické hlásenie sa dozviete vo videu nižšie. Usmernenie ÚVZSR k vypĺňaniu elektronického hlásenia nájdete na tomto odkaze.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Povinnosť podnikateľov a právnických osôb Povinnosťou všetkých podnikateľov a právnických osôb je mať uvedenie priestorov do prevádzky pre priestory kde zamestnanci vykonávajú činnosť, alebo kde sa...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.