fbpx

Čo je kategorizácia práce?

Podľa charakteru rizikových faktorov práce a pracovného prostredia, v ktorom sa pracovníci nachádzajú a priamo ovplyvňuje ich zdravie sa práce rozdeľujú do štyroch kategórii:

Hygis.sk-kategorizacia prac 1. a 2.

1.kategória práce

Do prvej kategórie patria práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce alebo miera zdravotného rizika je akceptovateľná. Sem patria nenáročné práce, ako je predaj tovaru na predajni v ideálnych podmienkach.

2.kategória práce

Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Zaraďujeme sem prácu v kancelárii, kde môže byť zvýšená záťaž v podobe stresu, práce vyžadujúce fyzickú aktivitu (napr. prenášanie bremien), dlhodobé sedenie a ďalšie.

3. kategória práce

Do tretej kategórie sa zaraďujú práce s vysokou mierou zdravotného rizika z vystavenia sa faktorom práce a pracovného prostredia. Pri týchto druhoch práce sú už potrebné opatrenia na zníženie rizík a použitie osobných ochranných prostriedkov.

4. kategória práce

Sem spadajú práce s veľmi vysokou mierou zdravotného rizika z vystavenia pracovníkov faktorom práce a pracovného prostredia. Tieto riziká nie je možné znížiť opatreniami a je potrebné použiť osobitné ochranné prostriedky.

Kategórie prác a pracovná zdravotná služba (PZS)

Po zjednodušeniach v roku 2017 v kategóriách práce 1 a 2 sa zmenili povinnosti zamestnávateľa. V prípade práce v 1. kategórií, zamestnávateľ potrebuje pracovnú zdravotnú službu PZS iba jednorazovo, najčastejšie pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru. Toto je ale potrebné zopakovať, ak zamestnanec zmení profesiu alebo sa zmení prevádzka, prípadne sa robia zásadné úpravy na prevádzke. V prípade 2. kategórie je nutné vykonať audit každých minimálne 24 mesiacov a pri kategóriách 3. a 4. je stanovená kontrola 1x ročne.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Typy hasiacich prístrojov a ich využitie

Typy hasiacich prístrojov a ich využitie

Pri zabezpečovaní priestorov budovy je nutné dbať na bezpečnosť a ochranu proti požiaru. Hasiaci prístroj je jedna časť tejto prevencie. Aký typ hasiacho prístroja vybrať?  Kedy je nutná ich...

Elektronické hlásenie kategórie 2

Elektronické hlásenie kategórie 2

 UPDATE 2020Elektronické hlásenie kategórie 2 Pravdepodobne ste už zaregistrovali novú povinnosť zamestnávateľov platnú od minulého roku 2019 o elektronickom hlásení kategórie 2 na Úrad verejného...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.