fbpx

Dychové skúšky na alkohol

Dychové skúšky na alkohol v rámci BOZP sú bežným postupom, ktorý sa používa na určenie, či je zamestnanec pod vplyvom alkoholu v pracovnom čase. Dychové skúšky môžu vykonávať zamestnávatelia alebo iné oprávnené osoby.

Existuje niekoľko rôznych typov dychových skúšok, ale najbežnejším je použitie prístroja na meranie hladiny alkoholu v dychu (BAC). Prístroj na meranie BAC sa nazýva alkoholtester. Alkoholtestery sú malé, prenosné zariadenia, ktoré merajú množstvo alkoholu v dychu, ktorý človek vyfúkne.

Ako funguje alkoholtester?

Alkoholtestery fungujú na princípe, že alkohol v dychu sa mení na elektrický prúd. Čím viac alkoholu je v dychu, tým väčší je elektrický prúd. Alkoholtestery sa kalibrujú tak, aby zobrazovali hladinu BAC v promile.

Hladina BAC, ktorá sa považuje za pod vplyvom alkoholu, sa líši v závislosti od pracoviska. Niektoré pracoviská majú nultovú toleranciu alkoholu, čo znamená, že zamestnanec nesmie mať v krvi žiadny alkohol, ak pracuje. Iné pracoviská majú toleranciu alkoholu, ktorá je zvyčajne nastavená na 0,04% alebo nižšie.

Ak zamestnanec zlyhá v dychovej skúške, môže byť suspendovaný z práce alebo môže byť prepustený. Zamestnávatelia môžu tiež zamestnancom, ktorí zlyhali v dychovej skúške, odmietnuť poskytnúť prácu.

Existuje niekoľko vecí, ktoré zamestnanci môžu urobiť, aby sa vyhli zlyhaniu v dychovej skúške. Zamestnanci by sa mali vyhýbať konzumácii alkoholu pred a počas práce. Zamestnanci by sa mali tiež vyhýbať konzumácii alkoholu spolu s liekmi, ktoré môžu ovplyvniť ich schopnosť spracovávať alkohol.

Ak zamestnanec zlyhá v dychovej skúške, má právo požiadať o nezávislé testovanie. Nezávislé testovanie by malo vykonať laboratórium, ktoré nie je spojené so zamestnávateľom. Výsledky nezávislého testovania sú konečné.