školenia  PZS, bozp a opp

Povinnosťou zamestnávateľa je raz za 2 roky školiť svojich zamestnancov o BOZP (Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci). Môže to vykonať sám alebo prostredníctvom dodávateľa. Spoľahnite sa na odborníkov z Hygis, ktorí to pre vás komplexne zastrešia. Okrem toho robíme školenia v oblasti pracovnej zdravotnej službe (PZS) a protipožiarnej ochrane (OPP).

 

 

Napíšte nám, o ktoré školenie máte záujem a my vám vypracujeme plán šitý na mieru.

MÁTE ZÁUJEM O ŠKOLENIE?

Vyplňte formulár a vyžiadajte si cenovú ponuku

Počet zamestnancov firmy*

O aký kurz máte záujem?*

10 + 2 =