fbpx

meranie faktorov prostredia

Vykonávame certifikované merania faktorov ako hluk, osvetlenie, vibrácie, chémia a ďalšie v pracovných priestoroch.