fbpx

Pracovná zdravotná služba

PSZ poskytuje služby zamestnávateľom v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Pracovná zdravotná služba zabezpečuje dohľad nad pracovnými podmienkami, nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou a odborné poradenstvo.

V rámci pracovnej zdravotnej služby PZS vám ponúkame tieto služby:

 • Vypracovanie prevádzkových predpisov ako HACCP, sanitačné programy a iné
 • Uvedenie priestorov do prevádzky a vypracovanie žiadosti na príslušný RÚVZ
 • Zabezpečenie certifikovaných meraní (hluk, chémia, vibrácie a iné…)
 • Zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok
 • Preradenie zamestnancov na inú pracovnú pozíciu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti
 • Zastupovanie klientov v interakcií s úradmi verejného zdravotníctva či inšpektorátmi práce
 • Vypracovanie základnej dokumentácie PZS
 • Vstupný audit pracoviska
 • Vypracovanie kategorizácie prác
 • Vypracovanie pandemického plánu alebo smernice pre COVID-19
 • Vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov
 • Vypracovanie záznamu o posúdení rizika raz za 24 mesiacov
 • Vyšetrovanie havárií na prevádzke a posúdenie vhodnosti práce zamestnancov po havárií certifikovanými meraniami prostredia

Patríme do zoznamu oprávnených firiem pre PZS

Spoločnosť Hygis Services, patriaca do zoznamu oprávnených firiem, zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1. alebo 2. kategórie.

Ide hlavne o dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov a zabezpečenie vstupných a periodických lekárskych prehliadok. Jej cieľom je:

 • poskytovať ucelený komplex služieb na podporu a ochranu zdravia zamestnancov
 • znižovať zamestnávateľom z dlhodobého hľadiska náklady
 • zvyšovať efektivitu práce ich zamestnancov
 • zlepšiť celkovú spokojnosť zamestnancov
Hygis.sk-pracovna zdravotna sluzba Bratislava

Na koho sa pracovná zdravotná služba vzťahuje?

Od roku 2014 je PZS na Slovenku opäť povinná a vzťahuje sa na každého zamestnávateľa, bez rozdielu, či zamestnáva ľudí na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť tieto služby i v prípade, že zamestnáva iba jedného zamestnanca. Treba myslieť na to, že PZS je nutná aj keď zamestnávateľ nemá prevádzku, prípadne zamestnanci pracujú z domu.

Kategorizácia práce a pzs

Po zjednodušeniach v roku 2017 v kategóriách práce 1 a 2 sa zmenili povinnosti zamestnávateľa. Kedy a ako často je potrebné vykonať audit pracoviska?

Články ku téme PZS

MÁTE ZÁUJEM O PZS?

Vyplňte formulár a vyžiadajte si cenovú ponuku

Počet zamestnancov firmy*

Mali ste predtým PZS?*

15 + 15 =