Havarijné stavy na prevádzke

Mali ste na prevádzke haváriu? Zistíme, či je hygienický stav priestorov v prevádzke vyhovujúci a navrhneme opatrenia.