Revízia požiarno-technických zariadení

Zrevidujeme funkčnosť požiarnych a technických zariadení ako hasiace prístroje, hydranty a ďalšie.