fbpx

čo je HACCP?

Skratka HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov je najrozšírenejším systémom na svete, ktorý sa zameriava na bezpečnosť, hygienu a zdravotnú neškodnosť potravín, nápojov a pochutín.

Vypracovanie prevádzkových predpisov ako HACCP, sanitačné programy a iné

Otvárate novú prevádzku a potrebujete vypracovať dokumentáciu pre štátne orgány? Spoľahnite sa na nás a my vám vypracujeme rôzne predpisy na mieru. Predpisy, ktoré vypracujeme sú:

  • HACCP
  • Sanitačné programy
  • Prevádzkové poriadky
  • Zriadenie prevádzkarne
  • Vypracovanie žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky alebo do skúšobnej prevádzky