fbpx

Lekárske výkony

Hygis sa postará o vstupné, periodické a mimoriadne lekárske prehliadky pre vašich zamestnancov v oblastiach ORL, oftalmológia, audiometria, pneumológia a psychológia.

Zabezpečíme pre Vašich zamestnancov vstupné, periodické aj mimoriadne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci cez našu zmluvnú sieť zdravotníckych zariadení.

Aké lekárske prehliadky zabezpečujeme?

Odborné vyšetrenia a výkony zabezpečíme v oblastiach:

  • Všeobecné lekárstvo
  • ORL
  • Oftalmológia
  • Audiometria
  • Pneumológia
  • Psychológia

Dbáme na kvalitu vyšetrení a práce našich zmluvných lekárov ako aj na správnosť lekárskych posudkov, aby spĺňali všetky náležitosti Zákona č. 355/2007 Z. z. o pracovnej zdravotnej službe.

 

Vstupné, periodické a mimoriadne lekárske prehliadky

Pracovná zdravotná služba PZS zabezpečuje výkon vstupných, periodických a mimoriadnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie prác. Rozsah týchto prehliadok určuje skúsený diplomovaný verejný zdravotník vzhľadom k riziku akému je zamestnanec vystavený pri výkone svojej práce, alebo podľa osobitného predpisu. Následne sa vystaví zamestnancovi lekársky posudok o spôsobilosti vykonávať danú prácu.

Lekárske preventívne prehliadky sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy u lekárov s potrebnou kvalifikáciou. Akceptujeme tiež už existujúce väzby medzi zamestnávateľom, zamestnancami a všeobecnými lekármi. V prípade nepriaznivého výsledku lekárskej prehliadky vieme poradiť s celým procesom preradenia zamestnanca na inú vhodnú pracovnú pozíciu.