fbpx

Otváranie novej prevádzky / zmeny v prevádzkovaní

Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť inžiniering? Zabezpečíme pre vás kompletné otvorenie prevádzky od projektovej dokumentácie, stavebné konanie, RÚVZ, HaZZ, Inšpektorát práce a prípadné schvaľovanie ministerstiev.  

Čo vieme zabezpečiť v rámci otvárania novej prevádzky?

Otváranie novej prevádzky, prípadne zmena v už zabehnutej prevádzke prináša zo sebou obrovské množstvo byrokracie, povoľovaní a schvaľovaní úradov, vypracovávania dokumentácie a iných úkonov, ktoré sú časovo a aj finančne náročné. Vy sa potrebujete sústrediť na svoj biznis a preto ostatné nechajte na nás.

 

  • projektová dokumentácia – stavebná časť, profesisti – voda, kanalizácia, kúrenie-chladenie, elektrina a ďalšie
  • zmena účelu využitia stavby – povolenie od stavebného úradu, HaZZ, Inšpekcie práce a RÚVZ
  • vypracovanie požiarneho projektu a jeho schválenie HaZZ
  • zabezpečíme potrebné merania pre RÚVZ (hluk, svetlo-technický posudok, chémia a pod.)
  • vypracujeme potrebné prevádzkové poriadky (hluk, prach, biologické faktory, tepelno-vlhkostná mikroklíma, intenzívne pulzné svetlo a iné)
  • v prípade gastro prevádzok vypracujeme komplexný HACCP program, prevádzkový a sanitačný poriadok
  • podáme žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky, alebo oznámenie o začatí prevádzkovania na RÚVZ
  • v prípade potreby zabezpečíme povoľovanie jednotlivými ministerstvami, pokiaľ ide o špecifickú činnosť
  • fyzická kontrola priestorov pred stavebným konaním a návrhy na odstránenie nedostatkov

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

NAPÍŠTE NÁM VAŠU POŽIADAVKU CEZ FORMULÁR

 

Súhlas s poskytnutím údajov

14 + 10 =