fbpx

ČO robíme?

Pracovná zdravotná služba - PZS

Zdravie zamestnancov, preventívne prehliadky, HACCP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, audit a dokumentácia BOZP 

Ochrana pred požiarmi - OPP

Projekt požiarnej ochrany, revízia požiarnotechnických zariadení

Zabezpečíme pre vás aj ďalšie služby

Vypracovanie HACCP poriadkov

Prevádzkové poriadky, sanačné poriadky, dokumentáciu pre uvedenie priestorov do prevádzky

Vypracovanie prevádzkových poriadkov PZS

Posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre faktory práce ako hluk, bremená, teplo-chlad a iné

Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

Zabezpečíme vstupné, periodické či výstupné lekárske prehliadky vašich zamestnancov vo vzťahu k práci

Meranie faktorov prostredia

Vykonávame certifikované merania faktorov ako hluk, osvetlenie, vibrácie a ďalšie

Uvedenie priestorov do prevádzky

Zabezpečíme podanie žiadosti na RÚVZ a postaráme sa o všetku potrebnú dokumentáciu

Revízie hasiacich prístrojov

Zrevidujeme funkčnosť požiarnych a iných zariadení ako hasiace prístroje, hydranty a iné

Havarijné stavy a návrh opatrení

Mali ste na prevádzke haváriu? Zistíme, či priestory vyhovujú a navrhneme opatrenia

Školenia zamestnancov

Školíme zamestnancov na BOZP, OPP, kurzy 1. pomoci, obsluha VZV a mnoho ďalších kurzov

čím sme odlišní od iných firiem?

rokov skúseností

%

záruka spoľahlivosti

a viac spokojných klientov

a viac úspešných školení

referencie od našich klientov

„Firma mi veľmi promptne pomohla po kontrole z RUVZ. Zabezpečili zamestnancom povinné lekárske prehliadky a dokumentáciu vypracovali behom týždňa. Odporúčam.“

Michal Balaz

Google recenzia

“So službami sme boli nadmieru spokojní. Veľmi príjemná komunikácia, zorientovaní v téme, poskytli nám skutočne praktické odporúčania, veľmi priaznivá cena.”

Viera Jamriskova

Google recenzia

najnovšie články z blogu

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2022 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym...

Kategorizácia práce podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z

Čo je kategorizácia práce?Podľa charakteru rizikových faktorov práce a pracovného prostredia, v ktorom sa pracovníci nachádzajú a priamo ovplyvňuje...

Aké kroky môžu zamestnávatelia podniknúť na ochranu proti koronavírusu?

Nový koronavírus 2019-nCOV bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v čínskom meste Wuhan. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so...

Elektronické hlásenie kategórie 2

 UPDATE 2020Elektronické hlásenie kategórie 2 Pravdepodobne ste už zaregistrovali novú povinnosť zamestnávateľov platnú od minulého roku 2019...

Posudok o riziku – elektronické hlásenie kategórie 2

Nakoľko sa nás klienti často dotazujú čo to je posudok o riziku hlavne v súvislosti s elektronickým hlásením kategórie 2 pripravili sme pre vás...

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Napíšte nám Vašu požiadavku cez formulár 

4 + 8 =