Hygis pre vás zabezpečí

bozp, opp, pzs a kurzy na mieru

ČO robíme?

Pracovná zdravotná služba PZS

Zdravie zamestnancov, preventívne prehliadky, HACCP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, audit a dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi OPP

Projekt požiarnej ochrany, revízia technických zariadení

Označenie vášho pracoviska

Únikové východy, bezpečnostné značenie na pracovisku

Dokumentácia na mieru

Audit pracoviska, kategorizácia práce, posudky o riziku

Prevádzkové poriadky pre firmu

HACCP, prevádzková dokumentácia,
sanitačné programy

Meranie faktorov prostredia

Hluk, osvetlenie, mikrobiologické stery z prostredia

Revízia technických a hasiacich zariadení

Plynové, elektrické, zdvíhacie i tlakové zariadenia

Lekárske prehliadky pre zamestnancov

Vstupné, periodické alebo mimoriadne prehliadky

čím sme odlišní od iných firiem?

rokov skúsenosti

%

záruka spoľahlivosti

spokojných klientov

úspešných školení

referencie od našich klientov

„Firma mi veľmi promptne pomohla po kontrole z RUVZ. Zabezpečili zamestnancom povinné lekárske prehliadky a dokumentáciu vypracovali behom týždňa. Odporúčam.“

Michal Balaz

Google recenzia

“So službami sme boli nadmieru spokojní. Veľmi príjemná komunikácia, zorientovaní v téme, poskytli nám skutočne praktické odporúčania, veľmi priaznivá cena.”

Viera Jamriskova

Google recenzia

najnovšie články z blogu

Posudok o riziku – elektronické hlásenie kategórie 2

Nakoľko sa nás klienti často dotazujú čo to je posudok o riziku hlavne v súvislosti s elektronickým hlásením kategórie 2 pripravili sme pre...

Pozor zmena zákona 355/2007 o Pracovnej zdravotnej službe

Prečo opäť nastali zmeny v zakone 355/2007? Celoštátnym prieskumom organizovaným regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva sa prišlo na...

Home Office – povinnosť zamestnávateľa v oblasti PZS

Domácka práca, telepráca, práca z domu alebo home office. Všetky tieto pojmy predstavujú špecifický typ vykonávania práce, ktorý je v dnešnej...

Elektronické hlásenie kategórie 2 – povinnosť zamestnávateľov

Elektronické hlásenie – do kedy podať? Všetci zamestnávatelia majú povinnosť najneskôr do 30.6.2019 nahlásiť zaslaním elektronického formulára...

Uvedenie priestorov do prevádzky

Povinnosť podnikateľov a právnických osôb Povinnosťou všetkých podnikateľov a právnických osôb je mať uvedenie priestorov do prevádzky pre...

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Napíšte nám Vašu požiadavku cez formulár 

11 + 5 =