fbpx

Čo robíme?

Pracovná zdravotná služba – PZS

Zdravie zamestnancov, preventívne prehliadky, HACCP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, audit a dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi – OPP

Projekt požiarnej ochrany, revízia požiarnotechnických zariadení

Zabezpečíme pre vás aj ďalšie služby

Vypracovanie HACCP poriadkov

Prevádzkové poriadky, sanačné poriadky, dokumentáciu pre uvedenie priestorov do prevádzky

Vypracovanie prevádzkových poriadkov PZS

Posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre faktory práce ako hluk, bremená, teplo-chlad a iné

Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

Zabezpečíme vstupné, periodické či výstupné lekárske prehliadky vašich zamestnancov vo vzťahu k práci

Meranie faktorov prostredia

Vykonávame certifikované merania faktorov ako hluk, osvetlenie, vibrácie a ďalšie

Uvedenie priestorov do prevádzky

Zabezpečíme podanie žiadosti na RÚVZ a postaráme sa o všetku potrebnú dokumentáciu

Revízie hasiacich prístrojov

Zrevidujeme funkčnosť požiarnych a iných zariadení ako hasiace prístroje, hydranty a iné

Havarijné stavy a návrh opatrení

Mali ste na prevádzke haváriu? Zistíme, či priestory vyhovujú a navrhneme opatrenia

Školenia pre zamestnancov

Školíme zamestnancov na BOZP, OPP, kurzy 1. pomoci, obsluha VZV a mnoho ďalších kurzov

Hygis sa odlišuje od iných firiem

rokov skúseností

%

záruka spoľahlivosti

a viac spokojných klientov

a viac úspešných školení

najnovšie články z blogu

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach a spôsob ich zabezpečenia

Úvod Protipožiarna bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou organizovania podujatí s väčším počtom účastníkov. Každé podujatie, či už ide o koncert,...

Horúčavy pri práci: Usmernenia pre pracoviská

Úvod Zvyšovanie priemernej teploty v dôsledku klimatických zmien predstavuje rastúci problém pre pracoviská po celom svete. Extrémne horúčavy pri...

Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami

V dnešnej dobe je práca s elektrickými zariadeniami neoddeliteľnou súčasťou mnohých odvetví priemyslu aj domáceho prostredia. Napriek ich...

Povolenie na predaj alkoholu – ako vybaviť v 2024?

V tomto článku sa dozviete všetko o povolení na predaj alkoholu, od jeho typov a podmienok na jeho získanie až po podrobný návod na jeho vybavenie....

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2024 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym...

ZAUJALI VÁS NAŠE SLUŽBY?

Napíšte nám Vašu požiadavku cez formulár 

5 + 1 =