fbpx
Čo sa dozviete v článku?

Dodržiavanie správneho pitného režimu je životne dôležité nielen pre zdravie a pohodu jednotlivca, ale aj pre optimalizáciu produktivity a vytváranie pozitívneho pracovného prostredia. Každý zamestnávateľ by si mal byť tohto vedomý a podniknúť všetky kroky k tomu, aby mali zamestnanci prístup ku zdroju pitnej vody.

Pitný režim na pracovisku

BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - pitny rezim na pracovisku
Pitný režim pri záťaži chladom

Pravidelný prísun tekutín pri záťaži chladom pomáha udržiavať teplotu vnútorného prostredia organizmu. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi na svoje náklady nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tepla v organizme, najmä pri dlhodobej práci na:

 • vnútornom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov operatívna teplota 4 °C a nižšia, alebo
 • vonkajšom pracovisku, ak je priemerná korigovaná teplota vzduchu počas pracovnej zmeny 4 °C a nižšia.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pitný režim pre zamestnancov je stanovená v § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a detailnejšie charakterizovaná v usmernení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Okrem toho, zamestnávateľ má povinnosť upraviť zabezpečovanie pitného režimu prostredníctvom vnútorného predpisu, ktorý sa pripravuje s ohľadom na osobitosť každého prípadu.

 

  Pitný režim pri záťaži teplom

  Pitný režim pri záťaži teplom je dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok do organizmu stratených pri práci. Úlohou zamestnávateľa je zabezpečiť náhradu najmenej 70 % tekutín stratených počas pracovnej zmeny potením a dýchaním.

  Navyše, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky stratené potením a dýchaním v prípade:

  • dlhodobej práce zamestnanca na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní (teplota v tieni musí presahovať 30°C),
  • dlhodobej práce určitého typu (napríklad práca za pokladňou, v sklárstve, v baníckom alebo hutníckom odvetví).

  Poznámka: minimálne množstvo tekutín, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi v oboch prípadoch, je uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z., v prvom a druhom bode.

   Dôležitosť pitného režimu počas leta

   Vysoké vonkajšie teploty počas letného obdobia predstavujú vyššiu záťaž na náš organizmus a prinášajú zdravotné riziká ako prehriatie organizmu, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Úrad verejného zdravotníctva SR preto vydal základné pravidlá prevencie:

   • Základom pitného režimu je čistá pitná voda. Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru, energie a kofeínu. Ideálna je preto obyčajná voda doplnená o minerálne vody.
   • Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne 2 – 4 decilitre tekutín na 10 kilogramov hmotnosti, čo predstavuje približne 1,5 až 3 litre tekutín denne. Toto množstvo sa však zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia.
   • Piť by sa malo priebežne, čiže v menších dávkach a častejšie a ešte pred pocitom smädu. Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali postupne a v dostatočnom množstve.
   • V horúčavách obmedzte nápoje s obsahom chinínu, kávu i alkohol, ktoré vám smäd neznížia a naviac podporia vylučovanie vody z organizmu.
    Pite skôr vlažné nápoje, nie ľadové.

   Aké zásady v práci dodržiavať počas horúčav?

   Zamestnanci by mali dbať na dodržiavanie pravidelného pitného režimu, nevystavovať sa zbytočne dlhodobému pôsobeniu tepla a striedať pohyb na slnku a v tieni. Okrem toho by si mali viac všímať kolegov, či nemajú zdravotné problémy, ktoré sa môžu pri práci v horúčavách vyskytnúť.
   Zamestnávatelia by okrem pitného režimu mali zabezpečiť

   • použitie roliet, žalúzií, zabezpečenie klimatizácie či ventilátorov)
   • posunutie začiatku pracovnej doby na skoršie ranné hodiny
   • mať vypracovaný núdzový plán čo robiť, ak u zamestnanca spozorujú príznaky ochorenia spôsobeného vysokými teplotami.

   Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

   Prečítajte si ďalšie články z blogu:

   Uvedenie priestorov do prevádzky

   Uvedenie priestorov do prevádzky

   Uvedenie priestorov do prevádzky 2024 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva? Zabezpečíme...

   error

   Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.