fbpx
Zriadenie zdravotníckeho zariadenia – postup

Zriadenie zdravotníckeho zariadenia – postup

Otvárate zdravotnícke zariadenie? Osobitným typom podnikania je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Takéto podnikanie si vyžaduje splnenie náročných podmienok, vzhľadom na vysokú mieru zodpovednosti a verejný záujem.   Poskytovanie zdravotnej starostlivosti...
Pitný réžim na pracovisku

Pitný réžim na pracovisku

Čo sa dozviete v článku? Dodržiavanie správneho pitného režimu je životne dôležité nielen pre zdravie a pohodu jednotlivca, ale aj pre optimalizáciu produktivity a vytváranie pozitívneho pracovného prostredia. Každý zamestnávateľ by si mal byť tohto vedomý a podniknúť...
Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2022 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva? Zabezpečíme podanie žiadosti na RÚVZ a všetku potrebnú dokumentáciu.  Mám záujem o túto...
Kategorizácia práce podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z

Kategorizácia práce podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z

Čo je kategorizácia práce? Podľa charakteru rizikových faktorov práce a pracovného prostredia, v ktorom sa pracovníci nachádzajú a priamo ovplyvňuje ich zdravie sa práce rozdeľujú do štyroch kategórii: 1.kategória práce Do prvej kategórie patria práce, pri ktorých nie...
error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.