Bezpečnosť práce znamená základ úspešného riadenia

Bezpečnosť práce znamená základ úspešného riadenia

Stav bezpečnosti práce (BOZP) a pracovných podmienok u slovenských zamestnávateľov stagnuje. Táto situácia je odrazom súčasnej ekonomickej situácie, ale tiež nesprávnej organizácie práce zamestnávateľov a neplnenia povinností zo strany zamestnávateľov a zamestnancov....
Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Povinnosť podnikateľov a právnických osôb Povinnosťou všetkých podnikateľov a právnických osôb je mať uvedenie priestorov do prevádzky pre priestory kde zamestnanci vykonávajú činnosť, alebo kde sa zdržujú. Túto povinnosť podnikateľom a právnickým osobám ukladá priamo...
Školenie BOZP a zvládanie „hrdinskej“ mentality

Školenie BOZP a zvládanie „hrdinskej“ mentality

Ako zachovať vážnosť školenia a skrotiť „hrdinskú“ mentalitu jednotlivcov? Pokiaľ ide o „hrdinskú“ mentalitu všetci sme počuli ako niektorí hovoria napríklad: „Išiel som touto cestou toľkokrát, že ju môžem prejsť so zatvorenými očami.“ alebo „Robím to takto dlhé roky...
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Lekársky posudok Jednou zo základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych...
Školenia BOZP si vo svojej firme môžte robiť aj sami

Školenia BOZP si vo svojej firme môžte robiť aj sami

Školenia BOZP sú povinnosťou zamestnávateľa Školenia BOZP (oboznamovanie) zamestnancov predstavuje povinnosť zamestnávateľa, ktorá je nevyhnutným predpokladom, aby zamestnanec vykonával prácu bezpečne, dodržiaval právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie...
error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.