fbpx
Kategorizácia práce podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z

Kategorizácia práce podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z

Čo je kategorizácia práce? Podľa charakteru rizikových faktorov práce a pracovného prostredia, v ktorom sa pracovníci nachádzajú a priamo ovplyvňuje ich zdravie sa práce rozdeľujú do štyroch kategórii: 1.kategória práce Do prvej kategórie patria práce, pri ktorých nie...
Typy hasiacich prístrojov a ich využitie

Typy hasiacich prístrojov a ich využitie

Čo sa dozviete v článku? Pri zabezpečovaní priestorov budovy je nutné dbať na bezpečnosť a ochranu proti požiaru. Hasiaci prístroj je jedna časť tejto prevencie. Aký typ hasiacho prístroja vybrať?  Kedy je nutná ich kontrola?  Na to všetko nájdete odpoveď v našom...
Elektronické hlásenie kategórie 2

Elektronické hlásenie kategórie 2

 UPDATE 2020 Elektronické hlásenie kategórie 2 Pravdepodobne ste už zaregistrovali novú povinnosť zamestnávateľov platnú od minulého roku 2019 o elektronickom hlásení kategórie 2 na Úrad verejného zdravotníctva. Táto povinnosť vznikla novelizáciou zákona č.355/2007 Z....
Posudok o riziku – elektronické hlásenie kategórie 2

Posudok o riziku – elektronické hlásenie kategórie 2

Nakoľko sa nás klienti často dotazujú čo to je posudok o riziku hlavne v súvislosti s elektronickým hlásením kategórie 2 pripravili sme pre vás stručný prehľad. Posudok o riziku je dokument, ktorý môže spracovať iba odborne spôsobilá osoba – verejný zdravotník...
error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.