fbpx

Ako zachovať vážnosť školenia a skrotiť „hrdinskú“ mentalitu jednotlivcov?

Pokiaľ ide o „hrdinskú“ mentalitu všetci sme počuli ako niektorí hovoria napríklad: „Išiel som touto cestou toľkokrát, že ju môžem prejsť so zatvorenými očami.“ alebo „Robím to takto dlhé roky a nič sa mi nestalo“. Postoje pracovníkov môžu často ohroziť ich bezpečnosť. a ľahko narušiť Vaše školenie BOZP. Tu sú tri spôsoby, ako zmeniť myslenie v hlavách „hrdinov“:

Pomôžte pracovníkom vyrovnať sa s ich omylom

Nezáleží na tom, ako inteligentný alebo skúsený ste – je ľahké urobiť chybu. Zdieľajte niektoré štatistiky a porozprávajte im príbehy o vlastných skúsenostiach, ktoré pomôžu pracovníkom pochopiť, ako sa môže stať jednoduchá chyba a aké vážne dôsledky to môže mať. V ideálnom prípade je dobré vymyslieť nejaké cvičenie, aby mohli samy dospieť k takémuto záveru. Tým si uvedomia, že aj oni sú zraniteľní.

Dokonca aj šampión ťažkej váhy je nič oproti pol tonovému nákladu, ktorý padá z vysokozdvižného vozíka. Získajte svoje publikum, aby premýšľalo nad skutočnosťou, že naozajstná odvaha je keď robotníci robia svoju prácu bezpečne a neboja sa autorít aj keď im práca trvá o čosi dlhšie. Tiež je odvaha to, keď idú príkladom pre svojich kolegov „hrdinov“.

Zahrajte na ich prirodzenú motiváciu a prispôsobte školenie BOZP

Existujú dva hlavné typy motivácie. Prvou, tzv. vnútornou motiváciou, je keď sú ľudia motivovaní svojim vlastným záujmom a vnútornými túžbami. Preto môžeme celkom „bezpečne“ predpokladať, že takmer nikto nie je skutočne motivovaný venovať pozornosť BOZP školeniu.

Druhým typom je vonkajšia motivácia, ktorá je, keď sú ľudia motivovaní inými cieľmi. Ak má niekto pocit, že je „hrdina“ a je neprípustný, nemá zmysel povedať mu, že BOZP výcvik mu pomôže vyhnúť sa zraneniu. On totiž verí, že mu nič nehrozí, lebo jeho správanie je dosť bezpečné. Táto mentalita je posilnená absenciou incidentu. „Doteraz sa mi nič nestalo, prečo by sa teraz malo?”

Našťastie nemusíte apelovať na ich vlastnú bezpečnosť pre podporu vonkajšej motivácie. Namiesto toho sa odvolávajte na bezpečnosť ich rodiny. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete využiť ľudskú prirodzenú túžbu udržať ich rodinu v bezpečí. Školenie BOZP môže byť prezentované ako príležitosť preniesť zručnosti z pracoviska do domácnosti. Takže keď školíte bezpečnostné požiadavky, môžete poukázať, ako môžu ľudia uplatniť takéto bezpečné správanie sa vo svojej rodine a ako sa ich vlastné správanie stane príkladom pre ich deti.

Môžete to ešte rozvinúť a poskytnite zdroje, ktoré sú zamerané na bezpečnosť mimo pracoviska. Zabezpečte, aby poskytnuté informácie boli čo najjednoduchšie a dali sa aplikovať na ich rodiny, pretože v prípade blízkych neexistuje pojem „dosť bezpečné“.

Získajte všetkých na jednu loď

Je ťažšie mať voči bezpečnosti pocit, že ste lepší než všetci ostatní, keď sú všetci na jednej lodi.

Ak váš manažér závodu, vedúci smeny a ostatní vedúci predstavitelia sedia v prvom rade pri školení, veľmi jasne to signalizuje, že školenie je povinné – žiadne výhovorky. Rovnako to demonštruje všetkým robotníkom vážnosť a dôležitosť tohto školenia.

Všetci robíme chyby a my všetci máme trochu „hrdinstva“ v hlavách. Ak sa budeme snažiť, aby školenie BOZP menilo povedomie robotníkov prostredníctvom správnych bezpečnostných návykov a praktík, pozitívna transformácia sa časom prirodzene prejaví.

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2024 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva? Zabezpečíme...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.