fbpx

Prečo opäť nastali zmeny v zakone 355/2007?

Celoštátnym prieskumom organizovaným regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva sa prišlo na potrebu zmeny zákona 355/2007. Vyplynulo to hlavne z nekvality posudzovania faktorov pracovného prostredia a práce, kde sa zistili závažné pochybenia keď pracovnú zdravotnú službu vykonávali bezpečnostní technici. Oprávnene teda vznikali obavy zo zhoršovania zdravia hlavne pracovníkov zaradených do 2. kategórie prác. Tu býva často veľmi malý rozdiel medzi druhou a treťou kategóriou a teda rizikom, ktoré daná práca prináša.

Druhým nemenej dôležitým dôvodom bolo čiastočné odbúranie byrokracie podnikateľom, ktorých zamestnanci nie sú vystavení rizikám a teda sú zaradení do 1. kategórie prác. V takýchto spoločnostiach vykoná pracovná zdravotná služba iba vstupný audit a vypracuje dokumentáciu. Ďalej už PZS nemusia riešiť, pokiaľ nenastanú významné zmeny pracovných podmienok. V tomto prípade treba urobiť opätovné prehodnotenie PZS a aktualizovať dokumentáciu.

 

Kto nahradí bezpečákov?

Po novelizácií zákona sa na trhu objavilo veľa jednotlivcov poskytujúcich služby PZS. Nezabudnite si žiadať referencie a najmä ak cena v porovnaní s inými bude nápadne nižšia. Taktiež firmy, ktoré ponúkajú bezpečnostno-technické služby si založili nové oddelenia pracovnej zdravotnej služby. Tu si treba preveriť či naozaj osoba vykonávajúca audit u klienta je diplomovaný verejný zdravotník.

 

Lekársky posudok na prácu

Novela zákona 355/2007 hovorí aj o novom vzore lekárskeho posudku na prácu. Tento posudok je potrebné mať vyplnený presne podľa tohto vzoru ináč sa považuje za neplatný.

 

Najdôležitejšie zmeny zákona 355/2007 v bodoch

  • zákaz vykonávať PZS bezpečnostným technikom alebo BTS
  • pre 1. kategóriu prác je potrebný iba vstupný audit a posúdenie rizika (jednorázovo a potom vždy pri významnej zmene pracovných podmienok)
  • pre 2. kategóriu prác sa audit vyžaduje raz za 18. mesiacov
  • pre 1. a 2. kategóriu prác zabezpečuje PZS – samostatne verejný zdravotník, zdravotnícki pracovníci v tíme PZS, samostatne lekár so špecializáciou
  • zmena obsahu lekárskeho posudku na prácu
  • elektronicky oznámiť ku koncu roka RUVZ informácie o zamestnancoch zaradených do 2. kategórie prác

Ak sa vám článok páčil, pomôžte nám, nech sa šíri medzi viac ľudí a zdieľajte ho:

Prečítajte si ďalšie články z blogu:

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky

Uvedenie priestorov do prevádzky 2024 Otvárate prevádzku alebo robíte zmeny na súčasnej prevádzke a potrebujete zastrešiť komunikáciu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva? Zabezpečíme...

error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.