fbpx
Pitný réžim na pracovisku

Pitný réžim na pracovisku

Čo sa dozviete v článku? Dodržiavanie správneho pitného režimu je životne dôležité nielen pre zdravie a pohodu jednotlivca, ale aj pre optimalizáciu produktivity a vytváranie pozitívneho pracovného prostredia. Každý zamestnávateľ by si mal byť tohto vedomý a podniknúť...
Typy hasiacich prístrojov a ich využitie

Typy hasiacich prístrojov a ich využitie

Čo sa dozviete v článku? Pri zabezpečovaní priestorov budovy je nutné dbať na bezpečnosť a ochranu proti požiaru. Hasiaci prístroj je jedna časť tejto prevencie. Aký typ hasiacho prístroja vybrať?  Kedy je nutná ich kontrola?  Na to všetko nájdete odpoveď v našom...
Bezpečnosť práce znamená základ úspešného riadenia

Bezpečnosť práce znamená základ úspešného riadenia

Stav bezpečnosti práce (BOZP) a pracovných podmienok u slovenských zamestnávateľov stagnuje. Táto situácia je odrazom súčasnej ekonomickej situácie, ale tiež nesprávnej organizácie práce zamestnávateľov a neplnenia povinností zo strany zamestnávateľov a zamestnancov....
Školenie BOZP a zvládanie „hrdinskej“ mentality

Školenie BOZP a zvládanie „hrdinskej“ mentality

Ako zachovať vážnosť školenia a skrotiť „hrdinskú“ mentalitu jednotlivcov? Pokiaľ ide o „hrdinskú“ mentalitu všetci sme počuli ako niektorí hovoria napríklad: „Išiel som touto cestou toľkokrát, že ju môžem prejsť so zatvorenými očami.“ alebo „Robím to takto dlhé roky...
Školenia BOZP si vo svojej firme môžte robiť aj sami

Školenia BOZP si vo svojej firme môžte robiť aj sami

Školenia BOZP sú povinnosťou zamestnávateľa Školenia BOZP (oboznamovanie) zamestnancov predstavuje povinnosť zamestnávateľa, ktorá je nevyhnutným predpokladom, aby zamestnanec vykonával prácu bezpečne, dodržiaval právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie...
error

Páčil sa vám článok? Pomôžte nám, nech sa dostane medzi viac ľudí a zdieľajte ho.